از کجا بفهمید برای رابطه جدید آماده نیستید

2019-06-02T12:40:08+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

آیا تا به حال برای تان پیش آمده هنگام رفتن بر سر قرار از خودتان بپرسید که آیا شما و طرف مقابل تان باید با هم در رابطه باشید؟ یا شاید شما نقل مکان کرده اید و به شهر یا کشور دیگری مهاجرت کرده اید و به محل کار و تحصیل جدید پا گذاشته اید، از [...]