تشخیص وابستگی در رابطه

2019-06-02T12:39:08+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

افراد وابسته کسانی هستند که تمایل دارند که از منابعی که خارج از آنها وجود دارد، به دنبال تایید و خود ارزشمندی باشند. داشتن رابطه ای که برابر است و هر دو طرف احساس کنند که ارزش دارند و به هم احترام می گذارند، بسیار مهم است. شکست های ما یکی از مهم ترین علل وابستگی هستند. همه [...]