کمک به کسانی که در روابط سمی هستند

2019-06-02T12:39:08+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

گاهی اوقات، روابط نه تنها به نوبه خود بد هستند، بلکه می تواند فرد را در معرض خطر قرار دهد و یا حتی تهدید کننده زندگی باشند. دلایل مختلفی وجود دارد که افراد در روابط ناسالم باقی می مانند. برخی از افراد نمی دانند یا نمی خواهند قبول کنند که در رابطه اشتباه قرار دارند یا [...]