این حرف ها را در محل کار نگویید!

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۸:۲۳:۴۳By |مدیریت منابع انسانی|

برخی از حرف ها هستند که هرگز نباید در محل کار به همکاران خود بگویید، زیرا روزی بر علیه شما استفاده می شوند و موقعیت کاری شما را به خطر می اندازند. با اینکه شوخی کردن با دوستان در محل کار بد نیست، اما باید حواستان جمع باشد تا در زمان مناسب این صمیمیت و شوخی [...]