رفتار اخلاقی در سازمان

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۵:۱۶:۳۴By |مدیریت منابع انسانی|

بسیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمان های امروزی، تحت تأثیر ارزش های اخلاقی آن هاست. در شرایط کنونی، رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های [...]