هر چه تعداد کارگران راضی بیشتر، شرکت ها موفق تر

2019-12-27T23:26:31+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

دانیکا، از دانشگاه اسپیلیت کرواسی، عملکرد 40 شرکت بزرگ و متوسط کرواتی را با استفاده از 10 شاخص مختلف مالی مانند درآمد، هزینه های نیروی کار و بازگشت دارایی، مورد مطالعه قرار داد. همچنین او پرسشنامه رضایت شغلی خود را به 6000 کارمند این شرکت ها داد و آن ها را بر اساس 11 جنبه مختلف [...]