شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

تحریکات مناسب برای نوزادان 10 تا 12 ماه

2019-11-03T14:13:46+03:30By |روان‌شناسی کودک|

تحریکات مناسب برای نوزادان تحریکات مناسب برای نوزادان بسیار مهم است زیرا اوایل زندگی و نوزادی سنی بسیار حساس از نظر رشد حواس و مهارت‌های شناختی است. هر یک از حواس برای رشد نیاز به تحریک دارند. برای هر حسی یک دوره حساس از نظر تحریکی وجود دارد که اگر تحریک نشود در آینده تأثیر منفی [...]

مراحل رشد شناخت و تفکر کودکان

2019-11-12T18:33:33+03:30By |روان‌شناسی کودک|

رشد شناخت و تفکر در این مقاله با مراحل رشد شناخت و تفکر در کودکان آشنا می‌شویم. مراحل رشد شناخت و تفکر را از دیدگاه پیاژه مورد بررسی قرار می‌دهیم. کودکی نسل من بیشتر در باغچه گذشت و کودکی نسل پیش از من در باغ؛ در میان درختان جورواجور: توت سفید و سیاه، شاه توت، گوجه‌سبز [...]