رتبه بندی کشورها از نظر همدلی

۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۵:۱۰:۱۹By |اخبار اکسیر|

یک مطالعه جدید که در نوع خود اولین است به رتبه بندی کشورهای جهان از نظر همدلی پرداخته است. که در این میان کشور آمریکا پس از کشورهایی مثل پرو، [...]