شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

ایجاد انگیزه در کارمندان

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۸:۱۴:۴۱By |مدیریت منابع انسانی|

زمانی كه مديری وارد محل كارش می شود و در جمع كارمندان قدم برمی دارد، قدرت آن را دارد كه نگرش آن‌ ها را در آن روز يا حتی روزهای بعد تغيير دهد. شما به عنوان مدير، مهم ترين عامل ايجاد انگيزه در كارمندان خود هستيد. كلمات، حالت بدن و حتی حالت چهره شما بر عقيده‌ [...]

انگیزش شغلی

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۰:۱۶:۰۱By |مدیریت منابع انسانی|

بدیهی است که ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان را می‌ توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. بحث بهره‌ وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آن ها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهم ترین زمینه و عامل انجام کار در [...]

انگیزه شغلی

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۰:۱۲:۴۶By |مدیریت منابع انسانی|

بدیهی است که ایجاد انگیزه در کارکنان را می‌ توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. بحث بهره‌ وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آن ها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهم ترین زمینه و عامل انجام کار در [...]