رمز موفقیت: خودتان را با دیگران مقایسه نکنید!

2019-06-02T16:09:56+04:30By |مثبت‌اندیشی|

مرغ همسایه غاز است. حتما شما هم این حس را تجربه کرده اید. وقتی در رسانه ها مطلبی میخوانید، با دوستانتان صحبت میکنید و یا با افراد موفق دیدار میکنید این حس در شما ایجاد میشود که شاید من به اندازه ی کافی خوب نیستم و یا برای موفق بودن انگیزه ی کافی ندارم. به نظر [...]