چپ دستی یا راست دستی

2019-12-05T01:55:45+03:30By |روانشناسی شناختی|

اگر نگاهی به تاریخچه ی زندگی مشهورترین افراد چپ دست بیندازید و فلسفه چپ دستی، به نام هایی چون «آلبرت انیشتین» برمی خورید، حتی ممکن است به افرادی که چپ دستی خود را به نبوغ او گره می زنند، برخورد کرده باشید؛ اما مسأله اینجاست که چپ دست بودن «انیشتین»، یک افسانه است. برای مثال، هزاران [...]