اهمیت رابطه سازنده خواهر و برادر برای رشد

2019-12-02T13:53:16+03:30By |روان‌شناسی کودک|

رابطه خواهر و برادر حدود ۸۰% کودکان حداقل با یک خواهر یا برادر بزرگ می‌شوند. خواهر و برادر ها از ارتباط با یکدیگر، نحوه کنار آمدن با دیگران را می‌آموزند. همه خواهر و برادرها حتی اگر همیشه با هم ارتباط نداشته باشند، بازهم تأثیر بسزایی بر زندگی یکدیگر دارند. کودک خانواده خود را انتخاب نمی‌کنند. خواهر [...]