اهمیت رابطه سازنده خواهر و برادر برای رشد

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۰:۲۳:۱۶By |روان‌شناسی کودک|

رابطه خواهر و برادر حدود ۸۰% کودکان حداقل با یک خواهر یا برادر بزرگ می‌شوند. خواهر و برادر ها از ارتباط با یکدیگر، نحوه کنار آمدن با دیگران را می‌آموزند. [...]