ذهن آگاهی ، شما را به سمت انتخاب بهتر سوق می دهد

2019-10-25T22:08:48+03:30By |درمان های روانشناسی|

براساس تحقیقات جدید، افرادی که ذهن آگاهی دارند، یعنی به لحظه حال آگاهی دارند؛ وقتی با موضوعات سلامت و بهداشتی رو به رو می شوند، کمتر خجالت زده می شوند. همچنین این افراد انگیزه بیشتری برای تغییرات رفتاری مثبت دارند... پیام های خوب و بر مبنای پژوهش سیگار کشیدن باعث چین و چروک صورت و پیری [...]