شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

ویژگی های کودکان دیرآموز و راهکارهای تربیتی و آموزشی

2020-07-06T11:34:48+04:30By |روانشناسی تربیتی, روان‌شناسی کودک|

کودکان دیرآموز چه ویژگی هایی دارند ؟   ۱- از نظر بهره هوشی در محدوده بین 70 – 84 حد فاصل یک یا دو انحراف معیار پایین تر از میانگین قرار گرفته و دارای عملکرد ضعیفی هستند. ۲- آنها تنها در حیطه ی تحصیلی دارای عملکرد محدودتر و ضعیف تر نسبت به همسالان خود هستند. ۳- [...]

کودکان دیرآموز به چه کسانی گفته می‌شود؟

2019-11-13T11:16:15+03:30By |روان‌شناسی کودک|

کودکان دیرآموز کودکان دیرآموز افرادی هستند که در حدفاصل بین افراد عقب‌مانده ذهنی و افرادی که با عملکرد هوشی طبیعی قرار می‌گیرند و در حدود ۱۴ درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند که بهره هوشی آن‌ها بین ۸۵ تا ۷۰ است. درواقع کودکان دیرآموز افرادی هستند که از نظر هوشی در محدوده طبیعی ضعیف هستند، ولی نمی‌توانند از همان [...]