دیدگاه های غالب در روانشناسی اجتماعی

2019-06-02T12:25:49+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا افراد در جمع متفاوت عمل می کنند؟ یا چرا جامعه بر رفتار ما اثر می گذارد؟ روانشناسان این گونه از رفتار ها را بررسی می کنند ولی همچون دیگر زمینه های روانشناسی، درباره ی این مطلب نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مثلا وقتی که به [...]