دوره آموزشی بهبود روابط زوجین همراه با تمرین های عملی

2018-12-26T02:19:07+03:30By |کارگاه های روانشناسی|

بسیاری از زوجین به خصوص آنهایی که شاغل هستند مهارت های اساسی در ازدواج را نمی شناسند و همین مساله منجر به تعارض بین زوجین شده است. یکی از پنج علت اصلی طلاق در همه کشورها نیز فقدان مهارت های ارتباطی است. غنی سازی روابط زوجین براساس این مهارت ها پیشرفت اساسی و خوبی برای حل [...]