دلیل وزوز گوش چیست؟

۱۳۹۸/۹/۶ ۱۹:۴۸:۴۳By |روانشناسی شناختی|

بالاخره دلیل زنگ زدن گوش پیدا شد. برای سال های زیادی، پزشکان برای پیدا کردن دلیل و درمان وزوز گوش ، تلاش کرده اند؛ یک زنگ ثابت که حدود ۴۵ [...]