دلیل وزوز گوش چیست؟

2019-11-27T23:18:43+03:30By |روانشناسی شناختی|

بالاخره دلیل زنگ زدن گوش پیدا شد. برای سال های زیادی، پزشکان برای پیدا کردن دلیل و درمان وزوز گوش ، تلاش کرده اند؛ یک زنگ ثابت که حدود ۴۵ میلیون نفر تنها در آمریکا، درگیر آن هستند. اما مطالعات جدید، این مشکل را با اشاره به یک پیوند استوار با درد مزمن در نقاط دیگر [...]