ذهن آگاهی ، شما را به سمت انتخاب بهتر سوق می دهد

۱۳۹۸/۸/۳ ۱۸:۳۸:۴۸By |درمان های روانشناسی|

براساس تحقیقات جدید، افرادی که ذهن آگاهی دارند، یعنی به لحظه حال آگاهی دارند؛ وقتی با موضوعات سلامت و بهداشتی رو به رو می شوند، کمتر خجالت زده می شوند. [...]