درمان های روانشناختی درد

۱۳۹۸/۸/۳ ۱۸:۰۸:۴۸By |درمان های روانشناسی|

در این مقاله از اکسیر، به معرفی برخی از درمان های روانشناختی كه در تخفیف درد موثر هستند، پرداخته شده است... خواب مصنوعی استفاده از خواب مصنوعی برای تسكین درد، [...]