درد اندام خیالی

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۴۷:۳۰By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

درد اندام خیالی، توجه روزافزون محققان درد را به نظر متفاوت تجربه درد، جلب كرده است. افرادی كه یك عضو خود را از دست داده اند، یا حتی كسانی كه [...]