موضوعاتی جالب که همه عاشقان باید بدانند

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۱۸:۲۷By |عشق، جوانان و ازدواج|

عشق يك پنجم ثانيه زمان می برد وقتي كه شما به يك شخص خاص نگاه می كنيد، يك پنجم ثانيه طول می كشد تا مواد شادی آور در مغز شما [...]