درمان هایی برای افراد مردم گریز

۱۳۹۸/۸/۴ ۱۴:۲۱:۰۲By |درمان های روانشناسی|

در طول زندگی، حتما با افرادی برخورد كرده‌ اید كه بسیار گوشه‌ گیرند و ارتباط کمی با دیگران دارند. به این افراد مردم گریز گفته می‌ شود. شیوع این اختلال [...]