راه های مقابله با افراد خودخواه

۱۳۹۹/۹/۲ ۶:۲۳:۴۳By |روان‌شناسی اجتماعی|

راه های مقابله با افراد خودخواه افراد خودخواه به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا تصویری که از خودشان در ذهن دارند (خودانگاره)، خراب نشود. این افراد ایده‌آل‌گرا هستند و معمولا [...]