انواع اختلالات شبه جسمی

۱۳۹۹/۴/۲۱ ۶:۴۱:۱۵By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

اختلالات شبه جسمی اختلالات شبه جسمی (SOMEATOFORM DISORDER) ،انواع اختلال هایی را شامل می شوند که در،تعارض های روانی به مشکلات یا شکایت های جسمانی ای تبدیل می شوند که [...]