آنچه که شما از خودارضایی نمی دانید!

۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۹:۱۴:۱۵By |آموزش زناشویی|

نشانه های خطرناک خودارضايی طبيعی و لذت بخش است؛ اما مانند تمام موارد لذت بخش مانند الكل، مواد مخدر، قمار و بازی های كامپيوتری و ... می تواند مشكل ساز [...]