نظریه ذهن چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

۱۳۹۹/۹/۲۴ ۱۳:۴۲:۵۸By |روانشناسی شناختی|

تعریف بسیار ساده و کلیدی نظریه ذهن یا همان تئوری ذهن عبارت است از: "توانایی ذهن خوانی" تئوری ذهن همان چیزی است که با آن، شما رفتار فرد مقابل را [...]