نظریه ذهن چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

۱۴۰۱/۵/۱۸ ۸:۳۷:۰۰By |روانشناسی شناختی|

نظریه ذهن تعریف بسیار ساده و کلیدی نظریه ذهن یا همان تئوری ذهن عبارت است از: "توانایی ذهن خوانی". تئوری ذهن همان چیزی است که با آن، شما رفتار فرد [...]