خنده درمانی

۱۳۹۸/۸/۵ ۱۶:۰۲:۳۰By |درمان های روانشناسی|

خنده باعث می شود انرژی از منبع درونی وجود شما، به سطح بیاید. انرژی همانند سایه ای، خنده را دنبال می کند و به دنبال آن جاری می شود. آیا [...]