کارکنان خلاق باعث رضایت مشتریان می شوند

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۷:۵۹:۰۷By |مدیریت منابع انسانی|

براساس مطالعات جدید دانشگاه آنجلیای شرقی، سازمان هایی که در بخش خدمات خود، کارکنان خلاق در اختیار دارند، به احتمال زیاد مشتریانی با سطوح بالایی از رضایت خواهند داشت. پژوهش [...]