رفتار درمانی دیالکتیکی و همه چیز درباره آن

۱۳۹۸/۸/۳ ۱۸:۱۶:۳۳By |درمان های روانشناسی|

مارشا لینهان (1993)، نوعی روش درمانی موسوم به رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) برای کمک به بیماران مرزی را ابداع کرده است، که به سطح دوم درمانی تعلق دارد. در اصل، [...]