دادن خبر اخراج به کارمندان

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۲۰:۳۵:۲۴By |مدیریت منابع انسانی|

اگر اخراج یک کارمند، طبق قوانین مشخص و به صورت رسمی باشد، اختلاف قانونی ایجاد نمی کند؛ ولی هم برای دریافت کننده خبر و همچنین مدیری که این خبر را [...]