دریافت وقت مشاوره از مشاوران اکسیر

02188078585 09356567329

تاثیر جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۹:۴۲:۴۳By |مدیریت منابع انسانی|

جبران خدمات، یکی از مهم‌ ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان به حساب می آید؛ از این رو، این حوزه از فعالیت‌ های مدیریت سرمایه انسانی، برای [...]

تعریف و تاریخچه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۰:۰۸:۳۶By |مدیریت منابع انسانی|

منابع انسانی، سرمایه های بنیاد سازمان ها و منشأ هرگونه تحول و نوآوری می­ باشند. امروزه مدیریت منابع انسانی ، یکی از دانش های ضروری برای هدایت کارکنان سازمان، که [...]

Go to Top