نامه ای برای افراد بیکار و تنها

۱۳۹۸/۷/۲۰ ۱۷:۱۵:۴۳By |روان‌شناسی فردی|

این یک نامه ی عاشقانه است برای کسانی که مهم تلقی نمی شوند. اگرچه همکاری کردن نشانه ی مورد قبول واقع شدن و ثبات و بالغ شدن است اما شما [...]