عوامل موثر بر ایجاد حس معنا داری شغل

۱۳۹۸/۱۰/۷ ۱۳:۱۹:۵۴By |مدیریت منابع انسانی|

کارفرمایان هیچ نقشی در ایجاد حس معنا داری کار ندارند، ولی در نابود کردن این حس نقش دارند و باید از این راه دور شوند. این مطالعه که در دانشگاه [...]