منظور از جهان های موازی چیست؟

۱۳۹۸/۹/۲۰ ۷:۳۱:۴۲By |روانشناسی محیطی|

در سال ۱۹۵۴، یک جوان دکترای دانشگاه پرینستون هیو اورت، ایده ای را مطرح کرد، که جهان های موازی درست مانند جهان ما وجود دارند. این دنیاها همه به ما [...]