تیپ ها و طرح واره های مختلف عشق

۱۳۹۹/۹/۱ ۱۶:۰۲:۵۱By |عشق، جوانان و ازدواج|

طرح واره های مختلف عشق افراد مختلف، رفتار ها، احساس ها و انتظارهایشان در عشق متفاوت است. به زبان علمی تر “طرح واره عشق” در افراد مختلف براساس ویژگی های [...]