استراتژی‌ های مدیریت زمان

۱۳۹۸/۹/۶ ۲۰:۲۶:۵۷By |روانشناسی شناختی|

توسعه مهارت های مدیریت زمان ، یک مسافرت طولانی است. این مسافرت، به تمرین و ممارست بسیار و راهنمایی‌ هایی که در طول راه وجود دارند، نیاز دارد. یکی از [...]