دریافت وقت مشاوره از مشاوران اکسیر

02188078585 09356567329

نظریه های روان درمانی

۱۳۹۹/۴/۱۶ ۷:۲۸:۲۱By |درمان های روانشناسی|

نظریه های روان درمانی  انواع نظریه های روان درمانی فرآیند تعهد بین دو نفر است که هر دو ملزم به تغییر کـردن از طریـق فعالیـت درمـانی هسـتند. روان درمانی در [...]

دکتر روانشناس خوب

۱۳۹۹/۲/۳۱ ۱۱:۵۱:۳۰By |مراکز روانشناسی تهران|

دکتر روانشناس خوب در تهران دکتر روانشناس خوب در تهران یکی از مهم ترین دغدغه خانواده هاست .از آنجایی که زندگی ها امروزه به ندرت بدون مشکل پیش می‌رود  ولی [...]

Go to Top