به سوى خویشتن شناسى

۱۳۹۸/۷/۸ ۱۴:۱۹:۵۷By |خلاقیت و هوش|

شناخت خود یعنی چه ؟ شناخت خود یعنی کشف مهارت ها و استعدادهای نهفته. به خودتان مثبت نگاه كنيد. جنبه هاى مثبت خود را در نظر بگيريد، از دست دادن [...]