برای مدیریت دعوا های خانوادگی چکار کنیم؟

۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۴:۲۷:۴۶By |روان‌شناسی خانواده|

دعوا های خانوادگی در هر خانواده ای دعوا و مشاجره پیش می آید ولی باید مهارت های کنترل دعوا های خانوادگی را آموخت. هنگام مشاجره و درگیری مجموعه ای از [...]