تکراری شدن رابطه و یکنواختی زندگی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰:۵۷:۲۰By |روان‌شناسی خانواده|

ویزگی های تکراری شدن رابطه بعضی از روابط بعد از گذشت زمان تکراری می شوند. در ادامه ویزگی های تکراری شدن رابطه را ذکر کرده ایم. وقتی که نمی توانیم [...]