توجه و نکات کلیدی در تعریف آن

۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۰:۲۱:۰۱By |روانشناسی شناختی|

توجه ، یک مفهوم مورد مطالعه در روانشناسی شناختی است که به نحوه پردازش اطلاعات خاص در محیط زندگی ما اشاره دارد. همانطور که شما در حال خواندن این مطلب [...]