شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

ترس از خون یا هموفوبیا در کودکان

2019-12-31T11:53:48+03:30By |روان‌شناسی فردی, روان‌شناسی کودک|

ترس از خون ترس از خون در افراد مختلفی وجود دارد و برخی افراد ممکن است گهگاهی در مورد خون احساس ناراحتی داشته باشند، اما هموفوبیا، ترس شدید از دیدن خون، یا دادن آزمایش و تزریقاتی است که ممکن است در آن خون وجود داشته باشد. این فوبیا در رتبه سوم ترس های انسان قرار دارد. [...]

ترس و درمان آن در خواب

2019-10-30T18:47:32+03:30By |درمان های روانشناسی, روانشناسی شناختی|

محققان معتقدند هنگام خواب از طریق مواجهه با حافظه ترس، ترس افراد کاهش می یابد. این یافته می تواند درمان مناسبی برای فوبیا به همراه داشته باشد... نتایج یک مطالعه  در مطالعه انجام شده در این زمینه، 15 فرد جوان و سالم به هنگام مشاهده تصویر دو چهره، تحت شوک الکتریکی قرا گرفتند. همزمان در معرض [...]

هراس معکوس

2020-02-16T17:03:59+03:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

هراس معکوس هراس معکوس مبادرت به عملی است که بیش از هر چیز موجب ترس میشود. لذا اگر شخصی از بلندی بترسد ممکن است برای اثبات عکس آن به سقوط آزاد بپردازد. خیلی از مردانی که از رابطه جنسی وحشت دارند، مخصوصا خود را با حالت تکانشی درگیر چنین رابطه ای میکنند صرفا به علت ترس [...]

هر سن ، یک ترس

2020-01-13T16:34:23+03:30By |روان‌شناسی کودک|

ترس کودکان ترس کودکان در زمینه های مختلفی وجود دارد. ایزابل آلنده می نویسد: «دوران کودکی من دوره ی ترس های بیان نشده بود» ترس از خدمتکار بی رحم خانواده، ترس از شیطان، ترس از اینکه مادرش بمیرد و پدرش بیاید و او را برگرداند، ترس از عموهای آزارگر، ترس از کولی ها و ترس از [...]