سبک زندگی بی حرکت منجر به مشکلات خواندن می شود!

2019-04-28T20:03:57+04:30By |روان‌شناسی کودک|

سبک زندگی بی حرکت، به مشکلات خواندن در سنین ابتدایی مدرسه منجر می شود. این نتایج تحقیقی است که در دانشگاه شرق فنلاند با همکاری دانشگاه کمبریج انجام گرفته است. یکی از محققین این تحقیق در رابطه با نتایج این تحقیق توضیح می دهد: " در این تحقیق نشان داده شد، پسران کلاس اول تا سوم [...]