شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

آثار نوازش کردن کودکان

2020-01-02T16:06:49+03:30By |روان‌شناسی کودک|

نوازش کردن یکی از مفاهیم کلیدی در دانش تحلیل رفتار متقابل ، مفهوم نوازش کردن است. دانش‌آموزی را در نظر بگیرید که شیطنت همواره در رفتار و گفتارش موج می‌زند. هر بار که معلم سر کلاس می‌آید، قبل از شروع درس، با لحنی که کمی شوخی و تا حد زیادی خشم در آن وجود دارد به [...]

لمس خوب و لمس بد

2020-01-08T15:23:07+03:30By |روان‌شناسی کودک|

درک لمس خوب و بد یکی از موارد مهمی که در پیشگیری از تعارضات به کودک و انجام «نه، برو، بگو» مهم است، درک لمس خوب و لمس بد است. این که کودک بداند لمس خوب همان نوازشی است که پدر و مادر و آشنایان کودک و یا معلمِ او جهت محبت به او انجام می [...]