هفت افسانه در رابطه با مغز

2019-12-08T21:08:06+03:30By |روانشناسی شناختی|

مغز انسان بسیار شگفت انگیز و در بسیاری از مواقع مانند یک راز است. درست است که هنوز تحقیقات، طرز کار مغز را بصورت کامل کشف نکرده اند؛ با این حال اطلاعات ارزشمندی در رابطه با اینکه در مغز ما چه می گذرد، کشف شده است. متاسفانه در رابطه با مغز، خرافات زیادی منتشر شده است. [...]