هیچ گاه برای تربیت کودک زود نیست!!

2019-04-28T19:41:47+04:30By |روان‌شناسی کودک|

تربیت کودکان این موجودات دوست داشتنی بسیار باهوش هستند و از همان ابتدا همه چیز را به خوبی درک و ضبط می کنند. سنش برای تربیت کم است؟ هنگامی که کودک یک ساله برای آب نبات جیغ می کشد یا غذای خود را از داخل بشقاب بیرون پرت می کند، کمی برای والدین سخت [...]