شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

18 راه برای بهبود زبان بدن

2019-10-09T12:32:54+03:30By |زبان بدن|

راه های بهبود زبان بدن هیچ توصیه خاصی در مورد نحوه استفاده از زبان بدن شما وجود ندارد. آنچه شما انجام می دهید ممکن است به چندین روش تفسیر شود، بسته به زمینه و فردی كه با آن صحبت می كنید. شما احتمالا می خواهید زبان بدن متفاوتی در هنگام صحبت با رئیس خود در مقایسه [...]

چگونه زبان بدن خود را بهبود بخشیم؟

2019-10-09T13:00:12+03:30By |زبان بدن|

زبان بدن بهتری داشته باشیم  هیچ روش مطمئنی برای استفاده از زبان بدن وجود ندارد. بسته به اینکه با چه کسی حرف می زنید و در چه محیطی قرار دارید، چه کاری انجام می دهید و چه می گویید، زبان بدن به روش های مختلفی تعبیر و تفسیر می شود. وقتی با رئیستان حرف می زنید، [...]