مرکز مشاوره دولتی در تهران با استفاده از بیمه

2019-06-23T11:23:40+04:30By |اخبار اکسیر|

مرکز مشاوره اکسیر، مرکز مشاوره دولتی در تهران با ارائه خدمات متنوع تشخیصی، درمانی و همچنین توانبخشی شناختی و همچنین با پیشگیری سیاست سلامت روان همگانی در طول 3 سال از زمان تاسیس خود توانسته است نظر بسیاری از ارگان های دولتی را در این زمینه به خود جلب کند. مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی [...]