۳۰ کاری که هر کودک قبل از ۱۲ سالگی باید انجام دهد

2020-01-12T17:43:14+03:30By |روان‌شناسی کودک|

فعالیت های قبل از 12 سالگی در گذشته بچه ها تا قبل از 12 سالگی شیطنت های زیادی داشتند. در روزگاری نه چندان دور پاره شدن سر زانوهای شلوار پسربچه ‌ها، لباس ‌های گلی و خاكی، زمین خوردن ‌ها، زخم ‌ها و سر شكستن ‌ها همه بخشی از نگرانی هر روزه پدر و مادرهایی بود كه [...]