شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

تربیت مربوط به والدین است نه کودکان

2019-06-02T12:55:45+04:30By |روان‌شناسی کودک, فرزندپروری|

تربیت امری جدی است، مخاطرات آن به غایت سنگین و بهای شکست و قصور در آن در تصور نمی گنجد.دلیل اینکه تا این حد احساس درماندگی در تربیت کودکان می کنیم این است که می خواهیم الگویی غیرممکن را دنبال کنیم. این زیانبارترین دروغ درباره تربیت است که " ما به جای فرزندانمان مسئول هستیم". اکثر [...]

۳۰ کاری که هر کودک قبل از ۱۲ سالگی باید انجام دهد

2020-01-12T17:43:14+03:30By |روان‌شناسی کودک|

فعالیت های قبل از 12 سالگی در گذشته بچه ها تا قبل از 12 سالگی شیطنت های زیادی داشتند. در روزگاری نه چندان دور پاره شدن سر زانوهای شلوار پسربچه ‌ها، لباس ‌های گلی و خاكی، زمین خوردن ‌ها، زخم ‌ها و سر شكستن ‌ها همه بخشی از نگرانی هر روزه پدر و مادرهایی بود كه [...]